2015/4. SZÁM
Simon István
Az 1945 és 1948 közötti demokrácia-kísérlet kisiklatásának néhány (társadalomlélektani) háttérmozzanatáról
2015_4_simon.pdf
Vukman Péter
Hat jugoszláv politikai emigráns és az állambiztonság (1948–1955) I. rész. Származás, társadalmi háttér, emigráció
2015_4_vukman.pdf
Vekov Károly
Tények és adatok a Szoboszlai-per elítéltjeiről
2015_4_vekov.pdf
Szeredi Pál
Mikita István beszervezési akciója
2015_4_szeredi.pdf
Sz. Kovács Éva
Egy diplomata jelentései, 1957–1961
2015_4_sz_kovacs.pdf