Dokumentumgyűjtemény

Ebben a gyűjteményben az 1944 és 1990 között különböző neveken működött politikai rendőrség működésére és szervezetére vonatkozó dokumentumokat adjuk közre. Ezek a belső, szigorúan titkos jogszabályok szabták meg a politikai rendészeti, katonapolitikai, államvédelmi és állambiztonsági szervek tevékenységét. Így megtudhatjuk belőlük, hogy az itt dolgozó állománynak, illetve a velük együttműködő hálózatnak milyen előírások alapján kellett, vagy kellett volna végeznie a munkáját. Ugyanis, és ezt talán felesleges is kihangsúlyozni, a parancsokban, utasításokban megfogalmazott normák nem feltétlenül és nem minden időben érvényesültek e szervezetek életében, ám megismerésükkel mindenképpen pontosabb és részletesebb kép alakítható ki az államszocialista korszak titkosrendőrségéről.

Tartalomjegyzék:

1. 1955. január 1. Az államvédelmi szervek ügynöki munkájának alapelvei

2. 1955. február 9. A belügyminiszter 6. számú parancsa Az államvédelmi szervek ügynöki munkájának alapelvei című instrukció kiadásáról

3. 1956. október 8. A belügyminiszter 94. számú parancsa Az államvédelmi szervek ügynöki munkájának alapelvei című instrukció módosításáról

4. 1957. március 9. A Munkásőrség Országos Parancsnokának és az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjének 1. számú parancsa a Munkásőrség egységei, a rendőri szervek és a karhatalmi alakulatok együttműködéséről

5. 1957. március 19. A belügyminiszter 1. számú parancsa a „bajtárs” megszólítás helyett az „elvtárs” kifejezés használatának bevezetéséről

6. 1957. március 20. A belügyminiszter 3. számú parancsa a személyi állomány dicséretben részesítéséről a március 15-ei biztosítás megszervezéséért

7. 1957. március 28. A belügyminiszter 4. számú parancsa az egyes karhatalmi egységeknél meglévő durvaságok megszüntetéséről

8. 1957. április 30. A belügyminiszter-helyettes 16. számú parancsa a BM Corvin Ottó Kórház és a BM TBC Gyógyintézet elnevezéséről

9. 1957. május 3. A belügyminiszter 12. számú parancsa a BM Politikai Nyomozó Főosztály osztályainak elnevezéséről és számozásáról

10. 1957. május 27. A belügyminiszter-helyettes 23. számú parancsa a törvényesség megsértéséért kiszabott büntetésekről

11. 1957. július 9. A belügyminiszter-helyettes 44. számú utasítása a BM Tisztiházról

12. 1957. november 19. A belügyminiszter 50. számú parancsa a személyi állomány fegyelmi helyzetének értékeléséről

13. 1957. december 2. A belügyminiszter 54. számú parancsa a személyi állományt érintő egyes egészségügyi intézkedésekről

14. 1957. december 4. A belügyminiszter-helyettes 61. számú utasítása az őrizetesek osztályhelyzetének pontosabb meghatározásáról

15. 1958. január 8. Az igazságügy-miniszter, a belügyminiszter és a legfőbb ügyész 103/1958. számú közös utasítása egyes büntetőpolitikai kérdésekről

16. 1958. február 21. A legfőbb ügyész és a belügyminiszter 004/1958. Legf. Ü. számú közös utasítása egyes közbiztonsági őrizetbe vett személyek ügyének elbírálása tárgyában

17. 1958. július 7. A belügyminiszter-helyettes 22. számú utasítása elbocsátott belügyi beosztottaknak a polgári életben való elhelyezéséről

18. 1958. szeptember 20. A belügyminiszter 26. számú parancsa az „ellenforradalom” alatt elesett karhatalmisták végleges állományba vételéről

19. 1958. október 16. A belügyminiszter, az igazságügy-miniszter és a legfőbb ügyész 9/1958. BM számú együttes utasítása a letartóztatottak osztályhelyzetének, az általuk elkövetett bűncselekmények politikai vagy köztörvényes jellegének, és a visszaesők fogalmának meghatározására

20. 1958. december 5. A belügyminiszter 33. számú parancsa Az államvédelmi szervek ügynöki munkájának alapelvei című instrukció módosításáról

21. 1958. december 19. A belügyminiszter 34. számú parancsa a BM Politikai Nyomozó Főosztály Vizsgálati Osztálya (II/8.) munkájának értékeléséről

22. 1972. április 5. A belügyminiszter 005/1972. számú parancsa az állambiztonsági szervek hálózati munkájáról szóló szabályzat kiadásáról

23. 1973. november 27. A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökségének jelentése az állambiztonsági szervek hálózati munkáját szabályozó 005/1972. számú parancs végrehajtásáról

24. 1977. december 15. A Belügyminisztérium III/7. Osztályának jelentése az állambiztonsági szervek hálózati munkáját szabályozó 005/1972. számú parancs végrehajtásáról

25. 1977. december 15. Példatár a 005/1972. BM számú parancs és szabályzat végrehajtásáról szóló jelentéshez