2016/4. SZÁM
Kosztyó Gyula
Gettósítás, deportálás és a zsidó vagyon sorsa 1944-ben
2016_4_kosztyo.pdf
Simon István
Néhány mozzanat egy irodalmi folyóirat hatvanas évekbeli tevékenységéhez
2016_4_simon.pdf
Pál István
Magyar kísérlet az Izrael elleni tudományos-technikai hírszerzés dinamizálására 1965–1967
2016_4_pal.pdf
Cserényi-Zsitnyányi Ildikó
Az amerika Ralston Purina cég vesztegetési ügye Magyarországon.
2016_4_zsitnyanyi.pdf
Tabajdi Gábor
Kovrig Béla: A nemzeti kommunizmus és Magyarország. Budapest, Gondolat Kiadó – Barankovics István Alapítvány, 2016.
2016_4_tabajdi.pdf
Papp István
Rainer M. János: Az 1956-os magyar forradalom. Osiris, Bp. 2016. 187. l.
2016_4_papp.pdf