A Betekintőről

 

Az utóbbi években mind több, az állambiztonsági iratokra támaszkodó történeti munka jelent meg, azonban az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött iratokról még mindig számos mítosz kering. A Történeti Levéltár ezért is tartja fontosnak, hogy minél több, a tudományos forrásközlés követelményeinek megfelelő publikáció, feldolgozás lásson napvilágot. E törekvést példázták, példázzák évkönyveink, tanulmány- és forrásköteteink, és ezzel a céllal indítottuk évente négy alkalommal megjelenő internetes folyóiratunkat, a Betekintőt. A lap címében hordja szerkesztőinek „ars poeticáját”: bepillantást kívánunk nyújtani az 1990 előtt keletkezett állambiztonsági iratokba. Maga a kifejezés, a „betekintés” az állambiztonsági szaklevéltárat létrehozó 1994. évi XXIII. törvényben még az egykori politikai rendőrség áldozatainak, az áldozatok utódainak azon jogát jelentette, hogy a személyükkel kapcsolatos állambiztonsági iratokat megismerhették, másoltathatták.

Szerkesztőségünk célja tovább megy ezen: a Betekintő bárki számára megismerhetővé kívánja tenni az 1990 előtti politikai rendőrség működését, módszereit, szervezetét, illetve az ezekre vonatkozó dokumentumokat. Bízunk abban, hogy az állambiztonságról szóló történetek a korszakról meglévő ismereteinket is gyarapítják. A Történeti Levéltárba került iratok jellegükből és hiányosságból adódóan nagyon sajátos forrásanyagát képezik a második világháború utáni történelmünknek. Néha önmagukban is képesek történeteket elmesélni, néha más levéltári-, könyvtári forrásokkal kiegészítve, szembeállítva vallanak a korról. Úgy véljük, hogy az elektronikus megjelenési forma,és az angol nyelvű verzió (honlap és összegzések) is a szélesebb körben történő ismeretterjesztést szolgálják. Ez a publikálási mód nem mond ellent a tudományos igényességnek, hiszen manapság a legtöbb történeti periodika hozzáférhetővé teszi tartalmát az interneten, sőt léteznek kizárólag a világhálón megjelenő szakmai folyóiratok. Lapunkban elsősorban a politikai rendőrség iratain alapuló, illetve annak történetére vonatkozó közleményeknek, valamint bevezető tanulmánnyal, jegyzetapparátussal ellátott forrásközléseknek szándékozunk helyet biztosítani.