Szerzők

Jobst Ágnes
könyvtáros, ÁBTL
Joób Máté
teológus, lelki gondozó, egyetemi docens, SE Mentálhigiéné Intézet
Kecskés D. Gusztáv
történész, MTA - Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet
Kerepeszki Róbert
történész, egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem BTK - Modernkori Magyar Történeti Tanszék
Keresztes Csaba
levéltáros, MNL Országos Levéltára
Kinda Gabriella
filozófus, történész, Andrássy Gyula Egyetem
Kis-Kapin Róbert
levéltáros, ÁBTL
Kiss Norbert Péter
levéltáros, MNL Somogy Megyei Levéltára
Klenjánszky Sarolta
történész, szociológus, Humboldt Universität (Berlin)
Köbel Szilvia
jogász, jogtörténész, ÁBTL
Kónyáné dr. Kutrucz Katalin
jogász, az ÁBTL korábbi főigazgató-helyettese
Körber Ágnes
művészettörténész, MTA - Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet Tudománytörténeti kutatócsoport
Kosztyó Gyula
történész, levéltáros, Clio Intézet
Kovács Tamás
történész, levéltáros, MNL Országos Levéltára
Kovács Csaba
történész, irattáros, Központi Statisztikai Hivatal

Oldalak