Rendszerváltás

„Itt tudás- és ismeretzavar van”

Szerző: 
Révész Béla
Alcím: 
Pallagi Ferenc meghallgatása az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának 1990. július 19-i ülésén

Szólásszabadság – szólás utáni szabadság

Szerző: 
Köbel Szilvia
Alcím: 
Véleményszabadság a nyolcvanas évek végén, Magyarországon, I. rész

A nyolcvanas évek második felében egyre jobban a figyelem középpontjába kerültek a szabadságjogok. Az emberi jogok alkotmányos deklarációja ellenére hiányoztak mind a politikai, mind pedig a jogi garanciák, amelyek biztosították volna e jogok gyakorlati érvényesülését.

Szólásszabadság – szólás utáni szabadság

Szerző: 
Köbel Szilvia
Alcím: 
Véleményszabadság a nyolcvanas évek végén, Magyarországon, II. rész

Végjáték és nyitány

Szerző: 
Gyarmati György
Alcím: 
Nagy Imre temetése és az állambiztonság

1. A csepp és a tenger: egy megkésett kegyeleti aktus, mely egy rendszer egészének az újraértékelését generálta

A vitatott forradalom

Szerző: 
Cristina Petrescu – Dragoş Petrescu
Alcím: 
Az 1989. december 16–22-i román forradalom

A Közép- és Kelet-Európa hat államában 1989-ben bekövetkezett rendszerváltás a 20.

Forradalmi helyzet alakult-e ki Magyarországon 1989-ben?

Szerző: 
Jobst Ágnes
Alcím: 
Magyarország stabilitása – NDK-szemmel

Az 1980-as évek második felére a keleti blokk országaiban jelentkező válságjelenségek a társadalmi-gazdasági modell sürgős reformjának szükségességét jelezték. A kelet–nyugati közeledést szorgalmazó szovjet politika a szövetségi rendszer más országaiban is kedvező feltételeket teremtett a reformtörekvésekhez.

A Nádor utca-akció

Szerző: 
Kinda Gabriella

1989–90-ben Magyarország és az egész közép- és kelet-európai térség politikai viszonyaiban radikális változások következtek be. Sokféle folyamat zajlott párhuzamosan, feldolgozásuk inkább csak elkezdődött, mint lezárult. Immár a múlté az egykori államhatalom titkos küzdelme is saját, ideológiai ellenségnek tekintett állampolgárai ellen.

Adalékok a magyar vatikáni kapcsolatok 1989/90-es újrafelvételéhez

Szerző: 
Vörös Géza

Magyarország és a Szentszék közötti önálló diplomáciai kapcsolat kialakítására az első világháborút követően került sor, a szuverén magyar állam megszületését követően. A trianoni határok közé zárt Magyarországon 1920.

Tartalom átvétel