Könyvismertetés

A magyar humán hírszerzés átnyergelése a (mostoha)testvéri technikára

Szerző: 
Gyarmati György
Alcím: 
Szakszolgálat Magyarországon, avagy tanulmányok a hírszerzés és titkos adatgyűjtés világából, 1785–2011. (Szerkesztette: Csóka Ferenc. Budapest, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. 2012.)

Három híján ötszáz oldal. 28 szerző közül négyen dupláztak, így összesen 32 írás tölti meg a vaskos kötetet. A kötött tematika körülhatárolja az egyes tanulmányok vizsgálati horizontját, miközben a kötet egésze azt példázza, hogy mennyi parafrázis kínálkozik egyugyanazon vezérmotívumra.

Az ügynök

Szerző: 
Slachta Krisztina
Alcím: 
Stiller, Werner: Az ügynök. Életem három titkosszolgálatnál. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, 2011. (Der Agent. Mein Leben in drei Geheimdiensten. Ch. Links Verlag, Berlin, 2010.)

Werner Stiller Az ügynök. Életem három titkosszolgálatnál című könyve professzionális és tárgyszerű történetmesélésével magával ragadja az olvasót, aki bepillantást nyerhet a világ egyik legalaposabb titkosszolgálata, a Stasi mindennapi életébe, működésébe.

Szigorúan feltárt történelem

Szerző: 
Ötvös István
Alcím: 
Tulipán Éva: Szigorúan ellenőrzött emlékezet. A Köztársaság téri ostrom 1956-ban. Argumentum Kiadó, 2012.

Az a felismerés, hogy a történeti emlékezetet nemcsak a személyes tudásunk és a történeti szakmunkák befolyásolják, hanem sokkal inkább a politika – illetve a politika által befolyásolt történettudomány – formálja, viszonylag új keletű. De bármennyire új felismerésről legyen is szó, rövid idő alatt közismertté és elfogadottá vált.

Nehéz esztendők erőszakszervének krónikája

Szerző: 
Pál Zoltán
Alcím: 
Müller Rolf: Politikai rendőrség a Rákosi-korszakban. Jaffa Kiadó, 2012.

Kevés olyan szervezet van a magyar történelemben, melyhez annyi negatívum, rossz érzés és emlék tapad, mint az Államvédelmi Hatósághoz (ÁVH). A társadalom tudatában megszülető képzettársítások azonban törvényszerűen gyártják a legendákat, a pontatlanságokat.

Vasfüggöny Magyarországon

Szerző: 
Jobst Ágnes
Alcím: 
Sallai János: Egy idejét múlt korszak lenyomata. A vasfüggöny története (Abdruck einer versunkenen Epoche. Geschichte des Eisernen Vorhangs − An Impression of a Bygone Era. The History of the Iron Curtain.) Budapest: Hanns Seidel Alapítvány, 2012. 326.

Európa 20. századi történelmének második fele legkarakterisztikusabban a hidegháború szimbólumával, a vasfüggönnyel jellemezhető.

Kézikönyv és kiindulópont

Szerző: 
Rainer M. János
Alcím: 
Gyarmati György – Palasik Mária (szerk.): Trójai faló a Belügyminisztériumban. Az ÁVH szervezete és vezérkara. Budapest, 2013, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – L’Harmattan Kiadó. (Közelmúltunk hagyatéka)

A szervezettörténet a több mint másfél évtizede létrehozott Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) tudományos részlegének egyik fő célkitűzése volt, mégis, a kezdeti évek világos feladatkijelölése (a Trezor-sorozat első két kötetében) után hosszú ideig úgy tűnt, a speciális iratanyag más, a történész-felhaszn&aacut

A nagy perről, kicsit másképp

Szerző: 
Pál Zoltán
Alcím: 
Ötvös István: Koncepcióváltások. A Rajk-per katonai vonala. Attraktor, 2012.

A sztálinista diktatúra időszaka kétségkívül az egyik legsötétebb periódusa a magyar történelemnek. A totális terror, az ÁVO, az internálótáborok, a kitelepítések, az erőszakos kollektivizálás, a személyi kultusz azok a hívószavak, amelyek legelőször eszünkbe jutnak a Rákosi-kor hallatán.

„Népfrontos kiegyezés”

Szerző: 
Krahulcsán Zsolt
Alcím: 
Tabajdi Gábor: Kiegyezés Kádárral. „Szövetségi politika”, 1956−1963. Budapest, Jaffa Kiadó, 2013.

Kádár János alighanem büszke lenne rá, ha tudná, hogy az 1956-os magyar forradalom szovjet segítséggel történő vérbe fojtása és a tömeges kivégzések után neve hallatán valakiknek valamiféle „kiegyezés” jut az eszébe.

A hálózat csapdájában

Szerző: 
Bartha Ákos
Alcím: 
Takács Tibor: Besúgók a besúgásról: ügynök-visszaemlékezések a Kádár-korszakból. Budapest, L’Harmattan, 2013.

Egy informatikai alaptézis szerint a számítógépek kapcsolatát biztosító hálózat több szinten (rétegen) értelmezhető.

Tartalom átvétel