Ötvenes évek

Nehéz esztendők erőszakszervének krónikája

Szerző: 
Pál Zoltán
Alcím: 
Müller Rolf: Politikai rendőrség a Rákosi-korszakban. Jaffa Kiadó, 2012.

Kevés olyan szervezet van a magyar történelemben, melyhez annyi negatívum, rossz érzés és emlék tapad, mint az Államvédelmi Hatósághoz (ÁVH). A társadalom tudatában megszülető képzettársítások azonban törvényszerűen gyártják a legendákat, a pontatlanságokat.

A Magyar Ellenállási Mozgalom

Szerző: 
Orgoványi István
Alcím: 
Röpcédulázás Békéssámson községben az ötvenes években

„Mi, fiatalok összejöttünk a célból, hogy harcoljunk a kommunizmus ellen, mely hazánkat elnyomja, s rabságban tartja, s nemzeti függetlenségünk hagyományait nem tartja tiszteletben.”[1]

Bevezetés

Kézikönyv és kiindulópont

Szerző: 
Rainer M. János
Alcím: 
Gyarmati György – Palasik Mária (szerk.): Trójai faló a Belügyminisztériumban. Az ÁVH szervezete és vezérkara. Budapest, 2013, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – L’Harmattan Kiadó. (Közelmúltunk hagyatéka)

A szervezettörténet a több mint másfél évtizede létrehozott Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) tudományos részlegének egyik fő célkitűzése volt, mégis, a kezdeti évek világos feladatkijelölése (a Trezor-sorozat első két kötetében) után hosszú ideig úgy tűnt, a speciális iratanyag más, a történész-felhaszn&aacut

Egy kiadó alapítása

Szerző: 
Körber Ágnes
Alcím: 
Lábjegyzetek a Rajk-perhez

Ez az írás négy élettörténetet idéz fel: Justus Pálét, Tarisznyás Györgyiét, Balabán Péterét és Pődör Lászlóét. A Corvina négy lektoráét, akik irracionális okokból belekeveredtek a Rajk-, illetve a Pálffy-perbe, majd kiszabadulván az akkor alakuló Corvina Kiadó szerkesztőségének meghatározó munkatársai lettek.

Többszörös koncepció, avagy létezett-e spanyol szál a Rajk-ügyben?

Szerző: 
Ötvös István

Már a Rajk-per számos korabeli megfigyelőjének is feltűnt, hogy az eljárás során bornírt állítások hangzottak el.[1] Az egyik legnyilvánvalóbb hazugság Rajk László spanyol polgárháborús múltjára vonatkozott.

Kémeink a Grasmarkton

Szerző: 
Klenjánszky Sarolta
Alcím: 
Ferenczi Edmond ügynökpályafutásának második szakasza. A nyugati szociáldemokrácia megfigyelése 1953–1956

A „kommunizmus” kezdeti időszakában a magyar külpolitika elsődleges tényezői a politikai rendszer ideológiai alapjai és az állambiztonság voltak, s csak jóval később váltak velük egyenrangúvá, a hetvenes években pedig elsődleges külpolitikai prioritássá, a külgazdasági érdekek.

Egyházüldözők arcképcsarnoka

Szerző: 
Vörös Géza
Alcím: 
Az egyházakkal szembeni elhárítás vezetői, 1945–1956 I. rész

Bevezető

Az ügynök hét élete

Szerző: 
Unger Gabriella
Alcím: 
Kaiser János és a külső csoport I. rész

Bevezetés

Tartalom átvétel