Horthy-korszak

„Informátorunk is a Turul Szövetségnek volt tagja…”

Szerző: 
Kerepeszki Róbert
Alcím: 
Egykori Turul-tagok a politikai rendőrség látóterében 1945 után

A Turul Szövetség a Horthy-kori Magyarország legmeghatározóbb jobboldali radikális egyetemi ifjúsági szervezete volt, amely az 1930-as évek folyamán – túllépve a felsőoktatási intézmények falain – tagegyesületei révén szinte az egész országot behálózta.

Aki Rákosit, Kádárt és Szálasit vádolta

Szerző: 
Nánási László
Alcím: 
Dr. Miskolczy Ágost élete, működése és üldöztetése

A Budapesti Népbíróság 1946. június 22-én hozott Nb.VII.3465/11/1945. számú ítéletével Dr. Miskolczy Ágost koronaügyész-helyettest népellenes bűntett miatt ötévi börtönre, hivatalvesztésre és politikai jogainak tízévi felfüggesztésére ítélte.

Az Állambiztonsági Rendészet és a politikai rendészeti osztály(ok) szervezettörténete (1944. március 28. – 1944. december 25.)

Szerző: 
Varga Krisztián

Számos tanulmány látott már napvilágot a magyarországi német megszállást követő politikai rendőrség témakörében.1 A publikációk között találni olyan dolgozatot, amely a megszállás után létrejött politikai rendőrség működésének bemutatására és az intézménytörténetre is kiterjedt.

Egy elmaradt felelősségre vonás margójára. Horthy Miklós Nürnbergben

Szerző: 
Gellért Ádám ‒ Turbucz Dávid

„A mindenható és mindentudó istenre esküszöm, hogy az igazat fogom mondani, és semmit sem fogok az igazságból elhallgatni vagy ahhoz hozzátenni” – kezdte tanúvallomását Horthy Miklós Nürnbergben 1948. március 4-én.

Weis István, „a javíthatatlan, semlegesíthetetlen, örök ellenség”

Szerző: 
Petrás Éva

„Minden korszak egyaránt közel van Istenhez.” (Ranke)[1]

Menekülés a népirtás elől

Szerző: 
Gellért Ádám − Gellért János
Alcím: 
Az 1941-es deportáltak hazatérési kísérletei és a magyar állam ellenintézkedései

Bevezetés[1]

Merényletterv Horthy Miklós ellen

Szerző: 
Varga Krisztián
Alcím: 
Dokumentumok Sztaron Sándor bírósági anyagából

A történelem folyamán sokan gondolták azt, hogy egy-egy uralkodó, államfő, jeles közéleti személyiség megölésével alapjaiban változtathatnak az események menetén. A merényletek elkövetői, ideológiai mozgatórugói, módszerei és eszközei sokfélék voltak.

Aki a magyar Gestapo-vezér felesége (is) volt…

Szerző: 
Boér Zoltán

Az állambiztonsági dokumentumok túlnyomó többségében felülreprezentáltak a férfi hálózati személyek, így természetesen az általuk adott jelentések és az azokat tartalmazó gyűjtődossziék száma is. Ritkaságszámba megy női ügynökre való utalás, női fedőnév, pláne munkadosszié.

A magyar Jud Süss

Szerző: 
Papp István
Alcím: 
Kádár Lajos Ártatlanok? című színdarabjának története I. rész

„A Madách Színház bátor elhatározással a forró nyár küszöbén nyitotta meg kapuját Kádár Lajos, Solymosi István és az átdolgozó Dövényi Nagy Lajos Ártatlanok című színművével.

Tartalom átvétel