Német megszállás

A német megszállástól a nyilas hatalomátvételig

Szerző: 
Varga Krisztián
Alcím: 
A politikai rendőrség működése 1944. március 19. és október 15. között Wayand Tibor önvallomásában

Wayand Tibor önvallomásrészlete hazánk egyik legvészterhesebb történelmi korszakának állambiztonsági vonatkozásait taglalja. A korábban közölt önvallomások1 szerves folytatása az 1944. március 19-én bekövetkezett német megszállás és az 1944. október 15–16-i nyilas puccs közötti időszak eseményeit villantja fel.

Aki Rákosit, Kádárt és Szálasit vádolta

Szerző: 
Nánási László
Alcím: 
Dr. Miskolczy Ágost élete, működése és üldöztetése

A Budapesti Népbíróság 1946. június 22-én hozott Nb.VII.3465/11/1945. számú ítéletével Dr. Miskolczy Ágost koronaügyész-helyettest népellenes bűntett miatt ötévi börtönre, hivatalvesztésre és politikai jogainak tízévi felfüggesztésére ítélte.

Az Állambiztonsági Rendészet és a politikai rendészeti osztály(ok) szervezettörténete (1944. március 28. – 1944. december 25.)

Szerző: 
Varga Krisztián

Számos tanulmány látott már napvilágot a magyarországi német megszállást követő politikai rendőrség témakörében.1 A publikációk között találni olyan dolgozatot, amely a megszállás után létrejött politikai rendőrség működésének bemutatására és az intézménytörténetre is kiterjedt.

Az ungvári zsidóság a végkorszakban

Szerző: 
Kosztyó Gyula
Alcím: 
Gettósítás, deportálás és a zsidó vagyon sorsa 1944-ben

Bevezetés[1]

Tartalom átvétel