Lengyelország

Egy nemzeti emlékezet program

Szerző: 
Müller Rolf
Alcím: 
Lengyelország áldozatai, bűnösei, közelmúltja

A nemzet és az emlékezet kapcsolatáról már számos elmélet látott napvilágot, sőt a történészek mellett újabban a politikusok is szívesen fordulnak a fogalompár felé.1 E közleményben nem kívánok végigszaladni a tudományos eredményeken, és kerülöm az aktualizálás háttérvidékére csábító kalandokat, csu

A Rajk-per lengyel szemmel

Szerző: 
Mitrovits Miklós
Alcím: 
Józef Światło jelentései a helyszínről

1949 őszén a „Rajk László és társai” ellen folytatott sztálinista koncepciós kirakatper nem csupán a sztálini értelemben vett proletárdiktatúra legitimálását szolgálta, hanem nagyon egyértelműen tudatta a világgal, hogy a szovjet modellnek nincs alternatívája még a szocialista blokkon belül sem.

Meghamisított győzelem

Szerző: 
Marcin Bukała
Alcím: 
Az 1947. január 19-i lengyel szejm-választások a rzeszówi vajdaságban

A háború utáni politikai helyzet Lengyelországban

Tartalom átvétel