Mezőgazdaság

Hibridkukorica és állambiztonság

Szerző: 
Papp István

A politikai rendőrség, ezen belül a belső elhárítás 1956 utáni tevékenységével kapcsolatban az az értékelés vált általánossá, hogy a szervek érdeklődése alapvetően a politikai természetű ügyekre terjedt ki.[1]

„Jelentem továbbá…”

Szerző: 
Tóth Judit
Alcím: 
Kuláksors az 1950. évi tagosítás idején a Pest megyei ÁVH-s hangulatjelentések tükrében

„Hatósági területemen általánosságban tapasztalható,
hogy a lakosság körében felfigyelnek arra,
hogy a községekben rendőrök tartózkodnak.”[1]

Az ÁVH jelentései a Somogy megyei TSZ-ek helyzetéről (1953–1956)

Szerző: 
Kiss Norbert Péter

Jelen dolgozat célja, hogy bemutassa az ÁVH Somogy megyei szervezetének az 1953 októbere és 1956 márciusa közötti időszakból fennmaradt mezőgazdasági jelentései alapján azt, hogy a jelzett időszakban milyen, az államvédelem szempontjából akkor fontosnak tekintett körülmények között került sor a termelőszövetkezetek és termelőszövetkezeti csoportok (újjá)szervezésére, fejlesztés

„... megirom mihő tarcsd magad ha jösz programolni...”

Szerző: 
Farkas Gyöngyi
Alcím: 
Névtelen levelek a rákóczifalvi téeszszervezőknek

A mezőgazdaság erőszakos kollektivizálása ellen tiltakozó paraszti népesség számára a hosszú ötvenes évek diktatórikus rendszerében nem álltak rendelkezésre az érdekérvényesítés legális eszközei.

A szövetkezeti kocsma és a nőtanács irodája, avagy találkozási lakások egy Békés megyei faluban

Szerző: 
Papp István

A politikai rendőrség története iránt érdeklődők az elmúlt években fokozatos és egyben örvendetes átalakulásnak lehettek tanúi. Múlóban van a leegyszerűsített, moralizáló ügynöktörténetek láza, s az elmélyült aprómunka eredményei kezdenek napvilágot látni.

Paraszti ellenállási stratégiák a kollektivizálás befejezése után

Szerző: 
Varga Zsuzsanna

„A parasztok beléptek, mert már felőrölték az idegeiket,
de megmutatjuk, hogy nem kell kolhoz.”[1]

Adósságokkal terhelt titok

Szerző: 
Cserényi-Zsitnyányi Ildikó
Alcím: 
Az amerika Ralston Purina cég vesztegetési ügye Magyarországon.

Bevezetés

Horthy-ösztöndíjjal a Központi Bizottságba

Szerző: 
Papp István
Alcím: 
Göröngyös út. Dimény Imre életútja. Szerk.: Varga Zsuzsanna. Kossuth Kiadó, Budapest, 2017.
Tartalom átvétel