Simon István

Ki tudja, mit hoz a múlt…?

Szerző: 
Simon István
Alcím: 
Az 1945 és 1948 közötti demokrácia-kísérlet kisiklatásának néhány (társadalomlélektani) háttérmozzanatáról

Nemcsak a legutóbbi, a Magyar Tudományos Akadémia székházában megrendezett, 1945 vidéki eseményeire fókuszáló konferencia címválasztása[1] miatt érzem fontosnak az időszak néhány jellegzetes vonásának bemutatását, hanem az elmúlt negyedszázad korszakra vonatkozó értékeléseinek – olykor egymásnak ellentmond&oac

Kor-társak

Szerző: 
Simon István
Alcím: 
Néhány mozzanat egy irodalmi folyóirat hatvanas évekbeli tevékenységéhez

Bevezetés[1]

Tartalom átvétel