Emlékezet

Szilánkok által homályosan

Szerző: 
Takács Tibor
Alcím: 
Tükörszilánkok. Kádár-korszakok a személyes emlékezetben. Szerk. Kovács Éva. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézet – 1956-os Intézet, 2008.

Nyomozás a nyomozás után

Szerző: 
Takács Tibor
Alcím: 
A Biksza-gyilkosság utáni megtorlás iratai

 

A vizsgálótiszt küzdelmei

Szerző: 
Takács Tibor
Alcím: 
Balogh Zoltán alhadnagy és a Biksza-gyilkosság utáni nyomozások

Egy nemzeti emlékezet program

Szerző: 
Müller Rolf
Alcím: 
Lengyelország áldozatai, bűnösei, közelmúltja

A nemzet és az emlékezet kapcsolatáról már számos elmélet látott napvilágot, sőt a történészek mellett újabban a politikusok is szívesen fordulnak a fogalompár felé.1 E közleményben nem kívánok végigszaladni a tudományos eredményeken, és kerülöm az aktualizálás háttérvidékére csábító kalandokat, csu

Birkózás a múlttal

Szerző: 
Joób Máté
Alcím: 
Kísérlet a múlt egyéni és közösségi feldolgozására, különös tekintettel az egyházi hálózati személyek és a kommunista-szocialista állambiztonság kapcsolatára

A tanulmány[1] bemutatja azt a társadalmi kontextust, amelyben a Magyarországi Evangélikus Egyház kísérletet tett arra, hogy a rendszerváltozást követően feldolgozza az egyházi hálózati személyek és a titkosszolgálatok kapcsolatát.

Az erőszak emlékezete

Szerző: 
Krahulcsán Zsolt
Alcím: 
Beszámoló a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 2014. május 28-án tartott műhelykonferenciáról

Az erőszak emlékezete. Személyek, intézmények, módszerek címmel szervezett konferenciát a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2014 májusában. A szervezők szándéka szerint az előadások a hadtörténet, az erőszak és a társadalmi emlékezet nézőpontjából közelítenek a jelenkortörténet egyes kutatási témáihoz.

Csatári László és az 1944-es kassai deportálások

Szerző: 
Gellért Ádám

2011 szeptemberében, pár nappal Képíró Sándor halála után, Efraim Zuroff, a Simon Wiesenthal Központ jeruzsálemi irodájának igazgatója pár soros e-mailt kapott Budapestről.[1] Az „Informátor 1944” feladó azt állította, hogy ismeri Csatári László[2] egykori kassai rendőrtiszt budapesti tart&oacute

Alvilági társasutazások keresztúti állomásai

Szerző: 
Laczó Ferenc
Alcím: 
A háborús évekbeli üldöztetettség korai elbeszéléseiről

„Ami ezután következett, azt legjobban szeretném nyomtalanul kiirtani az emlékezetemből. Vagy talán… még mélyebben belevésni, nehogy valaha is elfeledjem, micsoda fenevaddá aljasította a náci-fasizmus az embert, másrészt micsoda tehetetlen, kínzásra és halálra ítélt mártírok tömegeit termelte ki.”[1]

Tartalom átvétel