Politikai perek

„Minden vizsgáló megalkotja a maga összeesküvését”

Szerző: 
Baráth Magdolna
Alcím: 
Szovjet tanácsadó feljegyzése a tábornokper vizsgálatáról, 1950. június

Egy legenda nyomában

Szerző: 
Papp István
Alcím: 
Rajk László és a népi kollégisták kapcsolata

„Ugy éltem itt, mint a bugyborék a vizen…”

Szerző: 
Kis-Kapin Róbert
Alcím: 
Péter Gábor börtönben írt feljegyzései, 1954. május-augusztus

Egy szerelmes politikus találkozása egy per koncepciójával

Szerző: 
Ötvös István
Alcím: 
Az 1950. évi tábornok-per egyik háttere

 

Felemás desztalinizáció

Szerző: 
Baráth Magdolna
Alcím: 
A törvénysértések lezárása és az állambiztonsági szervek átszervezése Magyarországon 1962-ben

A magyar politikai vezetés két alkalommal – a szovjet diktátor halála után, illetve a Szovjetunió Kommunista Pártja 1961-ben megtartott XXII. kongresszusát követően – tett kísérletet arra, hogy a magyarországi koncepciós perek áldozatait rehabilitálja, illetve erkölcsi elégtételt szolgáltasson számukra, és felelősségre vonja a törvénysértések elkövetőit.

A nagy perről, kicsit másképp

Szerző: 
Pál Zoltán
Alcím: 
Ötvös István: Koncepcióváltások. A Rajk-per katonai vonala. Attraktor, 2012.

A sztálinista diktatúra időszaka kétségkívül az egyik legsötétebb periódusa a magyar történelemnek. A totális terror, az ÁVO, az internálótáborok, a kitelepítések, az erőszakos kollektivizálás, a személyi kultusz azok a hívószavak, amelyek legelőször eszünkbe jutnak a Rákosi-kor hallatán.

Egy kiadó alapítása

Szerző: 
Körber Ágnes
Alcím: 
Lábjegyzetek a Rajk-perhez

Ez az írás négy élettörténetet idéz fel: Justus Pálét, Tarisznyás Györgyiét, Balabán Péterét és Pődör Lászlóét. A Corvina négy lektoráét, akik irracionális okokból belekeveredtek a Rajk-, illetve a Pálffy-perbe, majd kiszabadulván az akkor alakuló Corvina Kiadó szerkesztőségének meghatározó munkatársai lettek.

Többszörös koncepció, avagy létezett-e spanyol szál a Rajk-ügyben?

Szerző: 
Ötvös István

Már a Rajk-per számos korabeli megfigyelőjének is feltűnt, hogy az eljárás során bornírt állítások hangzottak el.[1] Az egyik legnyilvánvalóbb hazugság Rajk László spanyol polgárháborús múltjára vonatkozott.

Tartalom átvétel