Történeti Levéltár

Közép-kelet-európai állambiztonsági panoráma

Szerző: 
Cseh Gergő Bendegúz
Alcím: 
Titkosszolgálati iratok nyilvánossága az egykori szocialista országokban

Betekintő 2010/1.

Cseh Gergő Bendegúz

Közép-kelet-európai állambiztonsági panoráma

Titkosszolgálati iratok nyilvánossága az egykori szocialista országokban

 

Megsemmisülnek-e maguktól is az állambiztonsági iratok?

Szerző: 
Cseh Gergő Bendegúz
Alcím: 
Egy nemzetközi állományvédelmi konferencia tanulságai

Magyarországról – Dániából

Szerző: 
Cseh Gergő Bendegúz
Alcím: 
Konferencia az 1945 utáni magyar történelemről a dél-dániai Odense egyetemén

A forráskiadás és a tudományos kutatás súlypontjai a Történeti Levéltárban

Szerző: 
Baráth Magdolna – Gyarmati György

A Történeti Levéltár tudományos tevékenységének ismertetése előtt szólni kell azokról a körülményekről, amelyek az intézmény ezen tevékenységét alapvetően meghatározzák, és amelyek miatt a forráskiadás és tudományos kutatás jellege némileg eltérő lehet a többi levéltárétól.

Ügynökkérdés a tudományos történetírásban

Szerző: 
Krahulcsán Zsolt
Alcím: 
Beszámoló a Történeti Levéltárban tartott kerekasztal-beszélgetésről

A Betekintő szerkesztősége 2012.

Tizenöt éves az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Szerző: 
Gyarmati György

Bő két évtizeddel ezelőtt a változást akkoriban elkerülhetetlennek tekintőkön belül sokfélék – sokféle múlttal és sokféle jövőképpel – egyre gyarapodó szerveződésekben „nyüzsögve” voltak (voltunk) együtt. Sokfelé is szóródott a „Tovarisi Konyec!” rendező csapata, éppen úgy, mint az egykori támogatók és ellendrukkerek garnitúrája.

A Történeti Levéltár működésének jogi keretei és annak változásai

Szerző: 
Kónyáné dr. Kutrucz Katalin

Magyarországon a múlttal való szembenézésnek, az ártatlanul meghurcolt és/vagy kárt szenvedett személyeknek – ha úgy tetszik, az igazságtételnek – az első törvényi megjelenése az 1956-os forradalom és szabadságharcban való részvételükért meghurcolt személyek ítélete semmisségének kimondása volt.

Számvetés a „végiggondolt teendőkről”

Szerző: 
Okváth Imre
Alcím: 
Történettudományi kutatások a Történeti (Hivatalban) Levéltárban 1997–2012

A Történeti Levéltár keretében folyó történettudományi kutatómunkáról szóló áttekintésemben igyekeztem a „történetiségre” koncentrálni és röviden bemutatni azokat a kutatási témaköröket, amelyek feltárásában jelentős eredmények születtek az elmúlt másfél évtized során.

Az Adattároló és Feldolgozó Főosztálytól a Levéltári Főosztályig

Szerző: 
Cseh Gergő Bendegúz – Petrikné Vámos Ida
Alcím: 
Rendhagyó munkabeszámoló az első tizenöt évről

A volt állampárti politikai rendőrség megmaradt iratai közgyűjteménybe kerülésének szükségességét első ízben 1995-ben a Belügyminisztérium irattári anyagát feltérképezni, feltárni hivatott iratfelülvizsgáló bizottság1 jelentése fogalmazta meg.

Tartalom átvétel