1956

A Budapest Táncpalotától a bécsi boncasztalig

Szerző: 
Palasik Mária
Alcím: 
A Lapusnyik-ügy – avagy egy titkosszolga disszidálása és halála a kádári konszolidáció kezdetén

A személyi adatok tanúsága

Szerző: 
Vekov Károly
Alcím: 
Tények és adatok a Szoboszlai-per elítéltjeiről

Sokrétű üzenetekkel teli korszak volt „az ötvenes évek” néven ismert időszak, amikor a kommunista hatalom képviselői a terror eszközével léptek fel a polgári társadalom képviselőivel, egyben a polgári értékrenddel, az alapvető emberi jogokkal szemben.

A „példa nélküli lehetőség”

Szerző: 
Kecskés D. Gusztáv
Alcím: 
Bizalmas CIA-cikk az 1956-os magyar menekültek titkosszolgálati felhasználásáról

Az Amerikai Egyesült Államok külföldi hírszerzésre szakosodott szervezete, a Központi Hírszerző Ügynökség, a CIA (Central Intelligence Agency) vezetésével az amerikai hírszerző szervek nagyszabású vizsgálatot végeztek az 1956-os magyar forradalom után az USA-ba került magyarok felhasználásával. Az 1956 decemberétől 1957.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc budapesti halottainak térinformatikai adatbázisa

Szerző: 
Tulipán Éva – Molnár Gábor

Bevezetés[*]

Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak térinformatikai adatbázisa jelenleg a forradalmi eseményekkel összefüggésben Budapesten elhunyt közel 1700 személy adatait jeleníti meg térképen, kereshető formában a Hungaricana portálon.[1]

A megkerült elemzés

Szerző: 
Tabajdi Gábor
Alcím: 
Kovrig Béla: A nemzeti kommunizmus és Magyarország. Budapest, Gondolat Kiadó – Barankovics István Alapítvány, 2016.

Nagyesszé a forradalomról

Szerző: 
Papp István
Alcím: 
Rainer M. János: Az 1956-os magyar forradalom. Osiris, Bp. 2016. 187. l.

Az ezredforduló táján lehetett arról olvasni, hogy az idős, feltehetően szakmai és emberi pályaívének vége felé közeledő Kosáry Domokos nagyesszét szeretne írni a magyarság történelméről. Alighanem mestere, Szekfű Gyula példája nyomán Harminchárom nemzedék lett volna a mű címe.

A Kossuth Klub működésének korai időszaka, 1955–1957

Szerző: 
Kovács Csaba

Nem sok klub büszkélkedhet Magyarországon jó hét évtizedes múlttal, ezek sorába tartozik a budapesti Palota-negyedben lévő, a Múzeum utca 7. szám alatt ma is működő Kossuth Klub.

Fél lábbal a kapitalizmusban.

Szerző: 
Borvendég Zsuzsanna
Alcím: 
A vegyes vállalatok szerepe és jelentősége a hírszerzés és a gazdaság területén az 1970-es és 80-as években.

Magyarország gazdaságát az 1970-es évek elejétől az egyre inkább romló külkereskedelmi mérleghiány jellemezte, amely jelentősen hozzájárult hazánk eladósodásához.[1] Sokáig a súlyosbodó cserearányromlást tették felelőssé a külkeres

Szoboszlay Aladár és társainak "56-os pere"

Szerző: 
Bandi István

A román kommunista hatalom 1956-os koncepciós per-gyártásának esett áldozatul Szoboszlay Aladár temesvári római katolikus lelkész[1].

Tartalom átvétel