Takács Tibor
Történész a kihallgatószobában 2.
Fő témakör:
történeti emlékezet
Takács Tibor
A forradalom mint emlék(mű) és (mű)történelem: 1972. március 21.
Fő témakör:
történeti emlékezet
Gyáni Gábor
Valóságreferencia és narrativitás
White és Ricœur
Fő témakör:
történeti emlékezet
Simon István
Ki tudja, mit hoz a múlt…?
Az 1945 és 1948 közötti demokrácia-kísérlet kisiklatásának néhány (társadalomlélektani) háttérmozzanatáról
Fő témakör:
történeti emlékezet
Takács Tibor
Kiegészítés, avagy a punk(történelem) tényleg nem halt meg
Fő témakör:
történeti emlékezet

Pages