Bandi István
„A Duna hullámain”
Beszámoló Dr. Laura Stancu, az ACNSAS igazgatója 2014. március 27-én Bukarestben elhangzott előadásáról
Címkék:
Dennis Deletant
A román állambiztonság szervezeti felépítése és működése, 1944–1989
(1. rész)
Címkék:
Oláh Sándor
"...a papok mind hallgattak"
Diktatúra a mindennapokban: Gellérd Imre unitárius lelkész félelmei
Fő témakör:
ügynöktörténetek
Liviu Țăranu
A Securitate szervezettörténeti változásai, 1948–1989

Pages