Románia

Liviu Țăranu
A Külügyi Hírszerző Központ létrehozása Romániában, 1978
Szervezettörténeti vázlat
Bandi István
„A Duna hullámain”
Beszámoló Dr. Laura Stancu, az ACNSAS igazgatója 2014. március 27-én Bukarestben elhangzott előadásáról
Címkék:
Balogh F. András
Megjegyzések a román titkosszolgálati iratok kutatásához
Balogh Edgár és a Korunk példája
Fő témakör:
történeti emlékezet
Dennis Deletant
A román állambiztonság szervezeti felépítése és működése, 1944–1989
(1. rész)
Címkék:
Alexandru Nicolaescu
Írott szó a román parasztoknak
Esettanulmány az Ekésfront lapjáról (1944-1953)
Liviu Țăranu
A Securitate szervezettörténeti változásai, 1948–1989
Pál János
Ellenálló, alkalmazkodó, kiszolgáló?
Kiss Elek unitárius püspök egyházkormányzása az állambiztonsági források szemszögéből (1945–1971)
Fő témakör:
egyháztörténet
Cristina Petrescu – Dragoş Petrescu
A vitatott forradalom
Az 1989. december 16–22-i román forradalom

Pages