Kelet- és Közép Európa

Vekov Károly
A személyi adatok tanúsága
Tények és adatok a Szoboszlai-per elítéltjeiről
Jobst Ágnes
Magyarország-kép 1968-ban: a Stasi-országértékelő jelentése
Címkék:
Váradi Natália
A szovjet hatalom kiépítésének kezdeti lépései Kárpátalján 1944–1946
Dennis Deletant
A román állambiztonság szervezeti felépítése és működése, 1944–1989
(1. rész)
Címkék:
Bandi István
Az 1989-es romániai forradalomba való magyar beavatkozás kérdése
Jobst Ágnes
A Stasi operatív csoportja Magyarországon – és a „Balaton-brigád”
Liviu Țăranu
A Securitate szervezettörténeti változásai, 1948–1989
Alexandru Nicolaescu
Írott szó a román parasztoknak
Esettanulmány az Ekésfront lapjáról (1944-1953)

Pages