Kelet- és Közép Európa

Ehrenberger Róbert
Egy reformkísérlet előtörténete – avagy Csehszlovákia útja az 1968-as megszállásig
Címkék:
Milan Bárta
A csehszlovák állambiztonság együtt működése a keleti blokk politikai rendőrségeivel 1945–1949.
Történeti vázlat
Dennis Deletant
A román állambiztonság szervezeti felépítése és működése, 1944–1989 (2. rész)
Címkék:
Bandi István
„A Duna hullámain”
Beszámoló Dr. Laura Stancu, az ACNSAS igazgatója 2014. március 27-én Bukarestben elhangzott előadásáról
Címkék:
Liviu Țăranu
A Külügyi Hírszerző Központ létrehozása Romániában, 1978
Szervezettörténeti vázlat
Marcin Bukała
A "népek vezetője" nélkül
A kommunista hatalom és a rzeszówi vajdaság társadalmának reakciója Joszif Sztálin halálára
Jens Gieseke
Állambiztonság és társadalom – érvek az együttes vizsgálat szükségessége mellett
A NDK Állambiztonsági Minisztérium történeti kutatásának állása
Címkék:
Váradi Natália
Etnikai tisztogatások, egyházüldözés Kárpátalján, 1944-1946

Oldalak