Marcin Bukała
Meghamisított győzelem
Az 1947. január 19-i lengyel szejm-választások a rzeszówi vajdaságban
Címkék:
Orgoványi István
Disszidálási kísérletek földön, vízen, levegőben, 1950–1956
Kovács Csaba
A Kossuth Klub működésének korai időszaka, 1955–1957
Fő témakör:
1956-os forradalom
Címkék:
Tabajdi Gábor
Szintézis az évfordulón
Magyar kereszténydemokraták és 1956
Fő témakör:
1956-os forradalom
Takács Tibor
Ebéd után
A Hankiss Elemér és Rusvay Tibor elleni eljárás 1957-ben
Fő témakör:
1956-os forradalom
Köbel Szilvia
„Nem elsősorban egyházpolitikai kérdésekről van szó…”
Az iszlám és a pártállam – állambiztonsági iratok tükrében
Fő témakör:
egyháztörténet
Címkék:
Nagy Péter
Hans Joachim Vergau nyugatnémet kereskedelmi tanácsos Magyarországon (interjú)
Fő témakör:
kémelhárítás