Szerzők

Fried Ilona
irodalomtörténész, italianista, ELTE BTK
Frojimovics Kinga
történész, levéltáros, Yad Vashem Archives (Jeruzsálem), Wiener Wiesenthal Institute (Bécs)
Gál Éva
történész, muzeológus, Janus Pannonius Múzeum (Pécs)
Gellért János
újságíró
Gellért Ádám
történész, jogász, Clio Intézet
Gieseke, Jens
történész, Zentrum für Zeithistorische Forschung (Potsdam)
Gyarmati György
történész, az ÁBTL korábbi főigazgatója
Gyula Gyula
történész, főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem
Huhák Heléna
történész doktorandusz, MTA BTK
Izsa Jenő
nyugállományú ezredes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Jenuš Gregor
tudományos tanácsadó, Szlovén Köztársaság Levéltára. Ljubljana
Jobst Ágnes
könyvtáros, ÁBTL
Joób Máté
teológus, lelki gondozó, egyetemi docens, SE Mentálhigiéné Intézet
Kecskés D. Gusztáv
történész, MTA - Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet
Kékesdi-Boldog Dalma
doktorjelölt, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola

Oldalak