Hegedüs Gyula
Nyárádi Miklós meghallgatása a berni amerikai követségen 1948 decemberében
Fő témakör:
ipar
Farkas Judit Antónia
Ronald Searle és Kaye Webb illusztrált riportázsának magyar menekültjei (1959)
Milan Bárta
A csehszlovák állambiztonság együtt működése a keleti blokk politikai rendőrségeivel 1945–1949.
Történeti vázlat
Sárhegyi Tamás Felícián
Pillanatkép 1956-ból: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű rongálása
Fő témakör:
történeti emlékezet
Nagy Péter
Egy magyar ügynök Izraelbe telepítése
Fő témakör:
hírszerzés
Szőnyei Tamás
Valódi hálózat – virtuális iratgyűjtő.
„Pécsi Zoltán” lappangó Munka-dossziéjának rekonstrukciója
Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
A Női Ligára vonatkozó levéltári iratok a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete Központi és Területi Levéltáraiban, valamint hasznosíthatóságuk a szervezet történetének feltárásában
Fő témakör:
szervezettörténet