Szerzők

Novák Attila
történész, tudományos főmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Molnár Tamás Kutatóintézet
Okváth Imre
történész, ÁBTL
Oláh Sándor
társadalomkutató, KAM - Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Csíkszereda
Orbán-Schwarczkopf Balázs
levéltáros, ÁBTL
Orgoványi István
levéltáros, ÁBTL
Orosz Júlia
történész, doktorjelölt hallgató, Debreceni Egyetem
Ötvös István
történész, tanszékvezető, Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK - Jelenkortörténeti Tanszék
Pál István
történész, ELTE BTK - Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék
Pál János
unitárius lelkész, Homoródszentmártoni Unitárius Egyházközség
Pál Zoltán
történész, levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Palasik Mária
történész, ÁBTL
Pap Péter István
történész, doktorandusz, Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola
Papp István
történész, ÁBTL
Paréj-Farkas Katalin
doktoranda, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola
Petrás Éva
történész, ÁBTL

Oldalak