Románia

Bandi István
„A Duna hullámain”
Beszámoló Dr. Laura Stancu, az ACNSAS igazgatója 2014. március 27-én Bukarestben elhangzott előadásáról
Címkék:
Alexandru Nicolaescu
Írott szó a román parasztoknak
Esettanulmány az Ekésfront lapjáról (1944-1953)
Dennis Deletant
A román állambiztonság szervezeti felépítése és működése, 1944–1989
(1. rész)
Címkék:
Liviu Țăranu
A Securitate szervezettörténeti változásai, 1948–1989
Bandi István
Az 1989-es romániai forradalomba való magyar beavatkozás kérdése
Cristina Petrescu – Dragoş Petrescu
A vitatott forradalom
Az 1989. december 16–22-i román forradalom
Bandi István
Szoboszlay Aladár és társainak "56-os pere"
Fő témakör:
1956-os forradalom
Címkék:
Antal Róbert-István
Jordáky Lajos letartóztatása és börtönévei (1952-1955)
Fő témakör:
politikai perek

Oldalak