Ablonczy Balázs
A borotvaszappan illata
Fő témakör:
kritika
Fodor János
A kikérdezett intézmény
Bartha Katalin Ágnes (szerk.:) Egy nemzetiségi könyvkiadó a diktatúra évtizedeiben (1969-1989) Beszélgetések a Kriterion munkatársaival. Kolozsvár, Polis, 2020. 408. o.
Fő témakör:
kritika
Paréj-Farkas Katalin
Maszkot viselve – mindig szerepben
Fő témakör:
kritika
Cúthné Gyóni Eszter
Illegalitásba kényszerítve
Fő témakör:
kritika

Oldalak