1956

Papp István
Nagyesszé a forradalomról
Rainer M. János: Az 1956-os magyar forradalom. Osiris, Bp. 2016. 187. l.
Fő témakör:
kritika
Lupkovics György
A tököli tárgyalóküldöttség kísérete
Fő témakör:
1956-os forradalom
Címkék:
Sárhegyi Tamás Felícián
Pillanatkép 1956-ból: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű rongálása
Fő témakör:
történeti emlékezet
Takács Tibor
„… álom lett az egész”
Az 1956 utáni megtorlás módszertanához
Fő témakör:
1956-os forradalom
Tóth Eszter
A politikai és gazdasági hírszerzés szervezettörténete, 1945 – 1990
Fő témakör:
hírszerzés
Müller Rolf
A forradalom emlékalbuma
Fő témakör:
1956-os forradalom
Címkék:
Takács Tibor
A párt és a politikai rendőrség Pest megyében 1956 után
Havasi László politikai nyomozó osztályvezető fegyelmi ügye
Fő témakör:
szervezettörténet
Sümegi György
Nagy Imre képek a Történeti Levéltárban
Fő témakör:
1956-os forradalom
Címkék:

Oldalak