Papp István
A gazdaelit sorsa képekben
Fő témakör:
kritika
Kis Péter
Bölcsészhallgatók forradalma
Zsebők Csaba: Tiszta szívvel 1956-ban. A „Kolhoz Kör” a forradalom (egyik) szellemi előkészítője. Oikosz Alapítvány, 2019. 137 o.
Fő témakör:
kritika
Címkék:
Paréj-Farkas Katalin
Maszkot viselve – mindig szerepben
Fő témakör:
kritika
Cúthné Gyóni Eszter
Illegalitásba kényszerítve
Fő témakör:
kritika
Argejó Éva
A dokumentumfilm mint a társadalom lelkiismerete
Fő témakör:
történeti emlékezet
Szőnyei Tamás
Esterházy szemüvege
Fő témakör:
kritika
Szilágyi Gábor
„Új országot épít a...”
Földes György: Nemzet és hegemónia. Magyarország 1945‒–1989. Napvilág, Budapest, 2021. 291 oldal
Fő témakör:
kritika
Fodor János
A kikérdezett intézmény
Bartha Katalin Ágnes (szerk.:) Egy nemzetiségi könyvkiadó a diktatúra évtizedeiben (1969-1989) Beszélgetések a Kriterion munkatársaival. Kolozsvár, Polis, 2020. 408. o.
Fő témakör:
kritika

Oldalak