Politikai rendőrség

Papp István
Fehér Lajos, Péter Gábor helyettese
Fő témakör:
PRO/ÁVO/ÁVH
Milan Bárta
A csehszlovák állambiztonság együtt működése a keleti blokk politikai rendőrségeivel 1945–1949.
Történeti vázlat

Oldalak