Pál János
Ellenálló, alkalmazkodó, kiszolgáló?
Kiss Elek unitárius püspök egyházkormányzása az állambiztonsági források szemszögéből (1945–1971)
Fő témakör:
egyháztörténet
Cristina Petrescu – Dragoş Petrescu
A vitatott forradalom
Az 1989. december 16–22-i román forradalom
Bandi István
Az 1989-es romániai forradalomba való magyar beavatkozás kérdése

Oldalak