Kelet- és Közép Európa

Spišák Monika
Centralizáció vs. autonómia
Cseh–szlovák viszony a kommunista hatalomátvétel árnyékában (1945–1948)
Jobst Ágnes
Az állambiztonság és a keletnémet menekültügy
Dokumentumok a genfi menekültügyi egyezményhez való magyar csatlakozásról
Címkék:
Małgorzata Dajnowicz
A Női Liga működése a népi Lengyelországban
Cristina Petrescu – Dragoş Petrescu
A vitatott forradalom
Az 1989. december 16–22-i román forradalom
Vukman Péter
Megfigyelés, beszervezés, koncepciós perek
Hat jugoszláv politikai emigráns és az állambiztonság (1948–1955) II. rész A koncepciós per és következményei
Ehrenberger Róbert
Egy reformkísérlet előtörténete – avagy Csehszlovákia útja az 1968-as megszállásig
Címkék:
Milan Bárta
A csehszlovák állambiztonság együtt működése a keleti blokk politikai rendőrségeivel 1945–1949.
Történeti vázlat
Dennis Deletant
A román állambiztonság szervezeti felépítése és működése, 1944–1989 (2. rész)
Címkék:

Oldalak