Kelet- és Közép Európa

Małgorzata Dajnowicz
A Női Liga működése a népi Lengyelországban
Cristina Petrescu – Dragoş Petrescu
A vitatott forradalom
Az 1989. december 16–22-i román forradalom
Vukman Péter
Megfigyelés, beszervezés, koncepciós perek
Hat jugoszláv politikai emigráns és az állambiztonság (1948–1955) II. rész A koncepciós per és következményei
Ehrenberger Róbert
Egy reformkísérlet előtörténete – avagy Csehszlovákia útja az 1968-as megszállásig
Címkék:
Milan Bárta
A csehszlovák állambiztonság együtt működése a keleti blokk politikai rendőrségeivel 1945–1949.
Történeti vázlat
Dennis Deletant
A román állambiztonság szervezeti felépítése és működése, 1944–1989 (2. rész)
Címkék:
Bandi István
„A Duna hullámain”
Beszámoló Dr. Laura Stancu, az ACNSAS igazgatója 2014. március 27-én Bukarestben elhangzott előadásáról
Címkék:
Liviu Țăranu
A Külügyi Hírszerző Központ létrehozása Romániában, 1978
Szervezettörténeti vázlat

Oldalak